" /> Innlevering av bøker før ferien - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Tjenester > Skolebiblioteket > Innlevering av bøker før ferien

Innlevering av bøker før ferien

Både fagbøker og skjønnlitteratur må leveres biblioteket før sommerferien.

Innlevering av fagbøker skjer etter avtale med bibioteket, og det er kontaktlærer som avtaler dag og tidspunkt.

Husk at ødelagte eller manglende bøker må erstattes, skolen sender i så fall faktura til elevene.

Innleveringsfrist: fredag 22. juni 2018

Hvis du ikke leverer bøkene innen fristen, må du erstatte dem. Faktura blir i så fall sendt like etter skoleslutt.Sist oppdatert: fredag 5. januar 2018
Utskriftsvennlig versjon