" /> NAV-veileder ved Tiller videregående skole - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Tjenester > NAV-veileder ved Tiller videregående skole

NAV-veileder ved Tiller videregående skole

Portrett av Øyvind Spjøtvold

Øyvind Spjøtvold er NAV-veileder ved Tiller videregående skole og er å finne i andre etasje på rom 222. Han vil i en periode være til stede to dager i uka. Det blir snart ansatt en NAV-veileder til, slik at det vil være en NAV-veileder til stede fire dager uka.

Det er bare å ta kontakt!

Kontaktinformasjon:

tlf. 916 72 578

e-post:

Forsøket med NAV-veileder i videregående skole er et samarbeidsprosjekt mellom arbeids- og velferdsdirektoratet og utdanningsdirektoratet. NAV-veileder skal være et bindeledd mellom skolen og andre tjenester i og utenfor NAV når levekårsvansker hindrer gjennomføring av videregående opplæring.

Målet er:

  • Økt gjennomføring i videregående opplæring
  • Forebygging av frafall
  • Varig integrering i arbeidslivet

 NAV veileder kan f.eks:

  • Gjennom individuelt sosialt arbeid være fagpersoner for elevens «ikke skolefaglige» hindre for læring.
  • Veilede og bistå elever innenfor psykososiale områder som for eksempel personlige vansker, hjemmeforhold, familie, nettverk, økonomi, boligforhold med mer.
  • Gi skolen tilgang til en som har NAV-blikket.
  • Være skolens kontaktpunkt mot NAV.
  • Motivere til utdanning og deltakelse på samfunnsarenaer som gir opplevelse av mestring og tilhørighet.
  • Bidra til tverrfaglig samarbeid både innenfor fylkeskommunen/skolen og i kommunen og NAV.
  • Bidra med informasjon/realitetsorientering om arbeidsmarkedet, jobbsøking og informasjon om NAV individuelt og i klasser.


Sist oppdatert: torsdag 18. januar 2018
Utskriftsvennlig versjon