" /> Spesialpedagogisk team - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Tjenester > Elevtjenesten > Spesialpedagogisk team

Spesialpedagogisk team

Spesialpedagoger:


 

   
Bygg- og anleggsteknikk,
studiespesialisering og
medier og kommunikasjon
: Hans Ivar Myran     tlf. 72 81 43 94/412 00 310
Helse- og oppvekstfag og
service og samferdsel

 

: Oddbjørn Veum

 

   tlf. 72 81 34 31/911 65 313

Disse har ansvar for å koordinere tilretteleggingstiltak for elever med spesielle behov. De arbeider opp mot aktuell elevgruppe, samt lærere og eksterne samarbeidspartnere.

Spesialpedagog for hørselshemmede elever: Hans Ivar Myran    tlf. 72 81 43 94/412 00 310

Han har ansvar for tilrettelegging, veiledning og oppfølging av elevgruppen. Han har veilederansvar for eksterne samarbeidspartnere.Sist oppdatert: mandag 25. juli 2016
Utskriftsvennlig versjon