" /> Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen (VIP) - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Tjenester > Elevtjenesten > Rådgiver > Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen (VIP)

Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen (VIP)

Marit BrekkTiller videregående skole gjennomfører hver høst skoleprogrammet VIP - Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen . – Elever som har gjennomført VIP-programmet har ofte en lavere terskel for å prate om problemer og ta kontakt med hjelpeapparatet, sier rådgiver Marit Brekk (bildet) ved skolen.


 
Psykisk helse i skolen er en del av Regjeringens strategiplan for barn og unge, og VIP startet som et samarbeid mellom fylkeskommunen, Trondheim kommune og St Olavs Hospital Psykisk Helsevern. Fylkeskommunen og kommunen samarbeider fortsatt om opplæringsprogrammet, som er for elever og lærere i ungdomskole og videregående opplæring. Det er utarbeidet veiledningshefte for både elever og lærere, og i de videregående skolene er det alle Vg1-elevene som er målgruppen.

Målet er å avmystifisere og øke forståelsen for psykiske problemer. Elevene skal lære mer om psykisk helse generelt og at det er helt normalt å ha psykiske problemer. – Mange gir uttrykk for at de har trodd at det bare er de selv som har problemer, sier Marit Brekk. Det er en lettelse å oppdage at det ikke er slik. Elevene skal lære å bli oppmerksomme på sine egne følelser og kjenne signaler på psykiske problemer både hos seg selv og medelever.

Lærerne får innføring i innhold og metoder for arbeidet med programmet. Dette øker også mulighetene for å kunne oppdage problemer hos elevene på et så tidlig tidspunkt som mulig. I så måte er det viktig at programmet gjennomføres tidlig i skoleåret, slik at elever som sliter, fanges opp og får hjelp. Dette kan være med på å hindre frafall fra utdanningen.

Kontaktlærerne er arbeidsledere i de tre første skoletimene av programmet. Emnene blir belyst av historier og diskusjoner. De to siste timene får klassene besøk av en fagperson fra psykisk helsetjeneste sammen med helsesøster eller PP-rådgiver. – Et veldig fint og lærerikt samarbeid, synes Marit Brekk.

Prosjektet har vært gjennomført på Tiller videregående skole siden 2007. Marit Brekk har vært i kontakt med mange elever som har sett nytten i prosjektet, om ikke akkurat med det samme. - Mange bruker energi på å holde fasaden og late som alt er bra, sier hun. Gjennom prosjektet kan de lettere akseptere sine problemer og være seg selv. Det i seg selv er positivt, og gjør det også lettere for andre å se når noen trenger hjelp.

 Sist oppdatert: mandag 25. juli 2016
Utskriftsvennlig versjon