" /> Knutepunktskolen jubilerer - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Om oss > Knutepunktskole for hørsels... > Knutepunktskolen jubilerer

Knutepunktskolen jubilerer

 

Cirka 35 elever og ansatte som behersker tegnspråk oppstilt på uteamfi. 

I 1997 det ble opprettet knutepunktskole for hørselshemmede i daværende Sør-Trøndelag fylkeskommune. Fra starten var det Heimdal videregående skole som var knutepunktskolen, men funksjonen flyttet til Tiller videregående skole høsten 2010. Opprettelsen av knutepunktskolen markeres i uke 39, og spesielt fredag 29. september. 

Tidligere fantes det egne skoler for elever som hadde en funksjonsnedsettelse, men utover 1990-tallet begynte man å tilrettelegge det ordinære undervisningstilbudet slik at det ble tilgjengelig for alle. Blant annet fikk elever som har en hørselsnedsettelse rett til opplæring i og på tegnspråk og til å ha tolk i skolen. For å bygge opp kompetanse hos lærerne, etablere tegnspråklige miljø for elevene og samle tolkeresursene, fikk fem skoler i Norge status som knutepunktskoler for hørselshemmede elever.

Dette året har skolen 16 hørselshemmede elever som bruker tolk i undervisningen, og vi har 52 hørende elever som lærer tegnspråk som 2. språk.

Markeringen av knutepunkskolens 20-årsjubileum

Torsdag 18. januar 2018 kl. 1800

Jubileumsmiddag for ansatte og eksterne gjester i kantina på Tiller videregående skole.


Mandag 25. - torsdag 28. september 2017

Kl. 1125 - 1155: Videoer med visuell sang (i kantina)

Fredag 29. september

Kl. 0805 - 0850:


Kræsjkurs i tegnspråk (i klasserommet)
Elever som har norsk tegnspråk som fremmedspråk
lærer bort tegn og håndalfabetet til andre elever.
Kl. 0855 - 0940: Kræjskurs i tegnspråk (i klasserommet) 
Kl. 0950 - 1035:

Forestilling med Teater Eureka (i gymsalen)
"Norsk tegnspråk i skolen: fra forbudt til akseptert"
belyser skolehistorie, tospråklighet og inkludering.
Skuespillerne fremfører stykket på norsk tegnspråk, og
det blir tolket til norsk tale. Regissør Thomas Johannesen
og de øvrige skuespillerne er tidligere elever ved knutepunktskolen.
Kl. 1125 - 1155: Tegnspråkpoesi/visuell sang (i kantina)

Teater Eureka
Sist oppdatert: torsdag 18. januar 2018
Utskriftsvennlig versjon