" /> Vg3 yrkessjåfør - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Om oss > Aktuelt > Vg3 yrkessjåfør

Vg3 yrkessjåfør

Uten yrkessjåførene stopper Norge, og behovet for rekruttering er stort.  Fra høsten er Vg3 yrkessjåførfaget et nytt tilbud ved Tiller videregående skole. Dermed kan elevene ta hele løpet fra Vg1 frem til læretiden på samme skole.

Vg3 yrkessjåførfaget er opplæring til førerkort klasse C/CE, og til nå har opplæringen vært tilbudt på landslinjene. For lærlinger fra Nord- og Sør-Trøndelag vil dette si Ole Vig videregående skole i Stjørdal. Siden opplæringen får base på Tiller videregående skole, vil storbilene bli godt synlig i skolemiljøet. – Dette tror vi vil være motiverende for andre elever, slik at flere rekrutteres til utdanningen, sier fagleder ved Tiller videregående skole, Nina Elgåen Olsen.

Tilbudet om et helhetlig løp med Vg1 service og samferdsel, Vg2 transport og logistikk og Vg3 yrkessjåfør, gjør at elevene slipper å bytte skole før de går ut i læra.  – Dette er en stor fordel, tror Olsen. Hun mener også at tilbudet kan bidra til at flere fullfører og består fagprøven til yrkessjåførfaget.

 

Inger Teigen (daglig leder Heimdal trafikkskole), Torleif Sørgjerd (yrkessjåførlærer) Maria Elsy Romero, Kenneth Wikdahl og Ronny Sandmo fra Tiller videregående skole. Vogntog fra Heimdal trafikkskole i bakgrunnen. Klare til oppstart høsten 2014: Inger Teigen (daglig leder Heimdal trafikkskole), Torleif Sørgjerd (yrkessjåførlærer) Maria Elsy Romero, Kenneth Wikdahl og Ronny Sandmo fra Tiller videregående skole.

 

Prøveprosjekt
Tilbudet er et prosjekt som skal gå over to år, og gis i første omgang til skolens egne elever som nå går Vg2 transport og logistikk. Etter prosjektperioden vil det vurderes om skolen skal søke om å videreføre tilbudet. I så fall er det sannsynlig at tilbudet utvides til å gjelde elever fra Meldal og Røros videregående skoler, som også tilbyr Vg2 transport og logistikk.

Førerkortopplæringen
Elevene må bestå Vg2 og signere lærlingekontrakt for å bli tatt inn på Vg3. Etter å ha fullført kurset og bestått førerprøven for klasse C/ CE, kan de starte i lære.

Det er Heimdal trafikkskole som har fått ansvaret for selve førerkortopplæringen. Daglig leder, Inger Teigen, synes dette er veldig spennende og ser frem til å komme i gang med prosjektet. Vg3 yrkessjåførfaget går over 19 uker. Lærlingene vil få en grundig teoriopplæring som vil gå vekselvis med kjøreopplæringen. Gruppearbeid med fremføring skal bidra til å kvalitetssikre undervisningen.

Noen av elevene har allerede vært på en liten visitt hos Heimdal trafikkskole og fått en prat med yrkessjåførlærer Torleif Sørgjerd.  – Vi har det beste utstyret, smiler han ubeskjedent før han haster videre til neste kjøretime. Både Maria Elsy Romero og Kenneth Wikdahl planlegger å utdanne seg til yrkessjåfører. De synes det er veldig praktisk at Vg3 nå tilbys ved Tiller videregående skole.

Tor Anders Gulbrandsen (foran) og Magne Johansen fra OLKT sitter i buss- og lastebilsimulatoren.

Tor Anders Gulbrandsen (foran) og Magne Johansen fra OLKT er stolte over buss- og lastebilsimulatoren.

   

Simulator og sikkerhet
Et viktig virkemiddel for å oppnå gode kjøreferdigheter, er buss- og lastebilsimulatoren som står i kurslokalene til Opplæringskontoret for Transport Trøndelag SA (OLKT) på Kvenildmyra. Denne brukes av elevene allerede i løpet av Vg2, og elevene får prøvd seg i mange realistiske situasjoner.  I tillegg bidrar både Sintef og Norges Lastebileier-Forbund med opplæring som konsentrerer seg spesielt om holdninger, adferd og konsekvenstenking.

Hvem skal kjøre bussene?
Karene som hevder at Norge stopper uten yrkessjåførene, er Tor Anders Gulbrandsen og Magne Johansen ved OLKT. Gulbrandsen er daglig leder, mens Johansen har hovedansvaret for lærlingene og lærekandidatene. Det dreier seg for tiden om 85 lærekontrakter fordelt på de tre yrkesfagene gjenvinning, logistikk og yrkessjåfør. OLKT holder ellers mange kurs og er Sør-Trøndelags største aktør innen etterutdanning mot transportbransjen.

- Det er et stort misforhold mellom behovet for yrkessjåfører og tilskuddet av nye sjåfører gjennom lærlingeordningen.  Pr i dag er det 4 lærlinger i Sør-Trøndelag som utdanner seg innen persontransport, og om ca 10 år går en hel generasjon med buss-sjåfører av med pensjon, forteller Gulbrandsen.  – Hvem skal kjøre bussene, fortsetter han spørrende.

Mange muligheter
Yrkessjåførfaget har mange nisjer, og lønnsnivået omtales som greit.  Det er gode muligheter for videreutdanning, også i administrativ retning. Andel av godstransport som flyttes fra skip og tog til vei, øker stadig. Det er et generasjonsskifte i transportbransjen, samtidig som det offentlige satser på økt fellestransport. Det er mye som tyder på at det ikke kommer til å mangle arbeid til yrkessjåførene.  – Sjåfører som har fagbrev, stiller meget sterkt på arbeidsmarkedet, sier Magne Johansen.

Rekruttering er det store satsingsområdet. Stadig skal mennesker transporteres, mat skal fraktes til butikkene og bensin skal fraktes til pumpene. Dette er bare noen få eksempler på tjenester vi er avhengig av for å ha et komfortabelt liv, eller for at vi i det hele tatt skal klare oss. Ringvirkningene kan bli enorme dersom tungtransport blir mangelvare. Det bringer oss tilbake dit vi startet; uten yrkessjåførene stopper Norge.

Buss- og lastebilsimulatoren. Den ser ut som et vanlig førerhus innvendig.

Simulatoren gir nyttig trening i ganske så realistiske situasjoner.
Sist oppdatert: torsdag 12. juni 2014
Utskriftsvennlig versjon