" /> Fornøyde elever - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Om oss > Aktuelt > Fornøyde elever

Fornøyde elever

Mange elever i kantina på Tiller videregående skole


Hvilke forventninger hadde årets Vg1-elever før de begynte på Tiller videregående skole i høst? I hvilken grad er disse er innfridd så langt? Skolen har nettopp gjennomført en spørreundersøkelse, og det viser seg at 84 % av de som deltok i undersøkelsen er fornøyd med skolen.

Undersøkelsen, "Valg av skole", ble gjennomført før jul. Bakgrunnen var skolens ønske om å finne ut hva elevene har lagt til grunn ved valg av skole og studieprogram – og om de er fornøyd med valget de har gjort.

Det var altså Vg1-elevene som var invitert til å delta, og nesten halvparten av dem deltok. Undersøkelsen viser at 70 % hadde Tiller videregående skole som førsteønske og at det er venner som er den viktigste kilden til informasjon om skolen. Mange av elevene kommer fra ungdomsskolene i nærområdet, men en del kommer også fra andre områder.

Det er først og fremst jobbmuligheter og faglige interesser som har styrt elevenes valg, og råd fra foresatte er viktig. Hospitering ved skolen, og at mange bor i nærmiljøet, har også hatt betydning for valgene de har gjort.

Det ble spurt om hva elevene hadde forventninger til. Flinke lærere, fulgt av mange interessante fag, opplæring i bedrift og godt miljø blant elevene var de viktigste faktorer til forventninger. 75 % av elevene krysset av for at forventningene er innfridd så langt. 

På spørsmålene om organisering av opplæringen var storparten av elevene helt eller delvis enig i at de er fornøyd med tingenes tilstand. Storparten er også helt eller delvis enig i at lærerne er lett tilgjengelige og at de kommuniserer godt med kontaktlærerne. At 50 % av deltagerne kan tenke seg å representere skolen når skolen presenterer seg for ungdomsskolene, er også et positivt signal.Sist oppdatert: torsdag 31. januar 2013
Utskriftsvennlig versjon