Kreative Trøndelag
Tiller VGS > For elever > Skoleskyss

Skoleskyss

Lenke til skyssssreglement for elever i den videregående skole

Fulltidselever som bor minst 6 km fra skolen (korteste gangbare vei), har krav på fri skoleskyss i form av elektronisk skole t:kort. Du kan selv sjekke avstanden mellom bostedet ditt og skolen på www.skoleskyss.stfk.no.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som dere finner på følgende nettadresse: https://www.stfk.no/skoleskyss. De som skal benytte skoleskyssportalen er elever som søker om avstandsskyss, dvs. har en avstand på minst 6 km mellom bosted og skole og elever som søker om skyss på bakgrunn av legeattest, dvs. har en varig funksjonshemming/sykdom. Søknadsfrist er den 31. juli 2016.

Det er AtB som har ansvaret for utstedelse av skolekortene i Trondheim. Skole t:kort inneholder 2 turer pr. dag og er gyldig til kl. 1800. Husk at du har overgang på kortet og kortet er derfor gyldig enda du må bytte buss. Det er ikke gyldig i helger og skoleferier/skolefrie dager.

Elever i praksis som er mer enn 6 km fra bosted, skal bruke t:kortet eller får ekstrakort (klippekort) som skal benyttes i praksisperioden. Dette bestilles via kontaktlærer.

Dersom du mister t:kortet ditt kan du bestille et nytt t:kort i resepsjonen på skolen. Du vil da få en faktura på kroner 150,-.

Dersom du har hatt skole t:kort tidligere vil dette kortet bli aktivert når du søker om skoleskyss. Har du mistet dette kortet må du bestille nytt i resepsjonen på skolen.

Info om utvidet skolekort og andre opplysninger finner du ved å klikke på AtB sin logo.

Søk her!

Skoleskyssberegner

     

 


Astrid Hesselberg
Sist oppdatert: torsdag 27. oktober 2016
Utskriftsvennlig versjon