" /> Parkering ved skolen - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > For elever > Parkering ved skolen

Parkering ved skolen

Skolen har et begrenset antall parkeringsplasser og oppfordrer elevene til å benytteoffentlige transportmidler. Elevene skal kun parkere på elevparkeringen som er på den øverste raden nærmest Tiller distriktpsykiatriske senter (10 plasser). Elevoblat kjøpes i ekspedisjonen og koster kr 20.

Ved Tiller videregående skole er det oblatparkering alle dager (hele døgnet). Kontroll og håndheving av parkering er Trondheim parkering sitt ansvar.

Vi har innført SmartOblat som er en nettbasert løsning der bilens nummer registreres elektronisk. Parkeringsoblat synlig i frontruta er ikke lenger nødvendig (bortsett fra oblat for elevparkering).

Besøkende henvender seg i skolens ekspedisjon og oppgir bilnummer og hvor lenge de skal oppholde seg på skolen.

OBS! Besøkende som skal delta på kurs eller ta eksamen kan dessverre ikke få oblat, da vi ikke har kapasitet. Dere må bruke offentlig transportmiddel eller parkere et annet sted.

Elevoblat kjøpes i ekspedisjonen og koster kr 20. Dette skal som før ligge synlig i frontruta. Elevene skal kun benytte raden nærmest Tiller distriktspsykiatriske senter. Denne er reservert elevene - se 7 og 8 på kartet under.

Mopeder skal parkeres på anvist område utenfor gymsalen.

Kart over området med plasshenvisningerSist oppdatert: fredag 4. juli 2014
Utskriftsvennlig versjon