" /> Nødsituasjoner - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > For elever > Nødsituasjoner

Nødsituasjoner

Nødsituasjoner vil bli håndtert med utgangspunkt i skolens beredskapsplan. Beredskapsplanen og skolens nødutganger vil bli gjennomgått med elevene ved skolestart.

Branninnstruks for Tiller vidergående skole

Alle ansatte skal gjøre seg kjent med instruksen.

 • Oppslag i klasserom
 • Prosedyrer ved brannalarm
 • Oversikt over slukningsutstyr
 • Oversikt over oppstillingsplasser/områder

Ved brannalarm skal følgende prosedyrer følges:

 • Bruk raskeste/sikreste vei ut til oppstillingsplass.
 • Det er to oppstillingsområder ved skolen. Disse er
  nord v/ gymsal og syd v/ verkstedhallene.
 • De lærere som har undervisning er ansvarlig for at gruppene/ elevene kommer seg raskt ut av bygget.
 • Når den enkelte lærer har fått med seg alle elevene i sin gruppe/ klasse ut av bygningen, stiller disse opp på sin plass.
 • Brannvernleder og verneleder disponerer ledig personell.
 • Varsling av døve elever via sms (jf. Varslingsliste sms).

Oppstillingsplasser - områder

Nord v/ gymsal
Adm./kontorpers. 1 og 2 etg. – Kantinepersonell – Gymsal – Arbeidsrom lærere – Bibliotek – 101 – 102 – 200 – 202 - 203 – 204 – 300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 333 – 338 – 339 – 340 – 342 – Grupperom 3 etasje – Arbeidsrom/undervisningsrom underetasje nord.

Syd v/ verkstedhallene
STO – Transportfaghall – Byggfaghall – Teknisk byggfaghall – Kobber og blikkfaghall – Elevkonsulenter – Personalrom – Møte/ grupperom 2 etg. – Arbeidsrom/undervisningsrom underetasje syd– IKT kontor – 115 – 213 – 215 – 217 – 218/219 – 223 – 226 – 310 – 312 – 313 – 318 – 322 – 323.

 

SKOLENS VERNETJENESTE

Funksjon

Verneområde                                                 

Navn

Verneleder

 

Arnt Sigurd Solberg

Hovedverneombud

 

Erlend Bergh

Verneombud

1 - byggfaghall og teknisk byggfaghall med uteområde

Einar Nordbø

Verneombud

2 - alle arbeidsrom for lærere, bibliotek, administrasjon, kantine og personalrom

Erlend Bergh

Verneombud

3 - transportfaghall, kobber- og blikkenslagerhall med uteområde

Anders Z. Jensen

Verneombud

4 - renholdere, vaktmestertjenesten og tekniske rom

Evald Sagen

Verneombud 5 - alle undervisningsrom, STO, kroppsøvingshall og alle spesialrom Kjell Gunnar Vassdal

 

SKOLENS ARBEIDSMILJØGRUPPE


Rektor: Kirsti Horne

Hovedverneombud: Erlend Bergh

Verneleder: Arnt Sigurd Solberg

Verneombud: Kjell Gunnar Vassdal

Verneombud: Einar Nordbø

Verneombud: Evald Sagen

Verneombud: Anders Z. Jensen
Sist oppdatert: mandag 24. august 2015
Utskriftsvennlig versjon