" /> Eksamen og karakterer - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > For elever > Eksamen og karakterer

Eksamen og karakterer

Til elever som som har fått karakteren 1, IV eller ikke har møtt til eksamen

Informasjonsbrev til elever som ikke har bestått


Skjema for oppmelding til ny, utsatt eller særskilt prøve høsten 2018
OBS! Oppmeldingsfrist er fredag 14. september

Elever som får IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annullert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas som privatist. Påmelding skjer på PrivatistWeb.no

Bekjentgjøring av standpunkt- og eksamenskarakterer

Standpunktkarakterene bekjentgjøres fortløpende på SkoleArena.

Eksamenskarakterene ved skriftlig eksamen bekjentgjøres i SkoleArena onsdag 20. juni, senest kl. 2359. 

Elevene har tilgang til SkoleArena via itslearning.

For Vg3-elever er det en hurtigklagefrist: 25. juni kl. 12.00

Skolen må ha mottatt klagen innen fristen for at man skal kunne rekke klagebehandling før opptaksfrister til videre utdanning.

Vi gjør oppmerksom på at vitnemålet blir sendt i posten, og vil nødvendigvis ikke komme frem før hurtigklagefristen er over.

 

Eksamen våren 2018

Skriftlig eksamen

Oversikt over skriftlige eksamener ved Tiller vgs våren 2018

Informasjon om hjelpemidler med mer

Muntlig og muntlig/praktisk eksamen våren 2018

Det er viktig at dere møter i kantina når det gis melding om hvem som er trukket ut til eksamen. Det er faglærer som deler ut tema, dere vil få beskjed om på hvilket rom.

Innføringsklassen og alle elevene i Vg1 og Vg2:

Melding i kantina fredag 15. juni kl. 0900

Utdeling av tema mandag 18. juni kl. 0900

Eksamen tirsdag 19. juni kl. 0900

Klage på karakterer

Klagefristen på standpunkt- og eksamenskarakterer er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunkt når meldingen om karakteren har kommet frem til eleven, eller når eleven burde ha gjort seg kjent med karakteren.

Klageskjemaet nedenfor gjelder klage på standpunktkarakterer og eksamen (muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen).

Klage på skriftlig eksamen skal sendes skolen, men skal ikke begrunnes. Ikke noe skjema for dette, altså.

Vg3-elevene må være oppmerksom på muligheten for hurtigbehandling av klage på skriftlig eksamen! Fristen er 25. juni kl. 1200.


Klage på standpunkt-og eksamenskarakterer, frister til Tiller vgs

Om klage på vurdering (kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven)

Skjema for klage på standpunktkarakter og muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

 

Utdanningsdirektoratet - veiledninger for eksamen med datoer for sentralgitte, skiftlige eksamener

Eksamensreglement

Skjema for søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen  
Søknadsfrist: 2. februar
 


EKSAMEN OM HØSTEN:

NY PRØVE: Elever som har fått karakteren 1 til eksamen, kan gå opp til ny prøve i november/desember.

UTSATT PRØVE: Elever som var syke ved eksamen eller har annen gyldig grunn til fravær, kan gå opp til utsatt prøve i november/desember.

SÆRSKILT PRØVE: Elever som har fått 1 i standpunkt i et fag, og som ikke har avlagt eksamen i faget, kan gå opp til særskilt prøve i dette faget i november/desember. Oppnås karakteren 2 eller bedre, er faget bestått.

Dette er kostnadsfritt, og oppmeldingsskjema fås i skolens resepsjon etter at sensuren har falt.

PRIVATISTEKSAMEN:

Elever som får IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annullert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas som privatist. Påmelding skjer på PrivatistWeb.no 

PrivatistWeb er åpen for påmelding:

   - Høsteksamen: 1. september - 15. september
   - Våreksamen:  15. januar - 1. februar

Det er ikke mulig å melde seg opp etter 15. september og 1. februar. Påmeldingen er ikke gyldig før du har betalt eksamensgebyret. Eksamensgebyret betales med kort på PrivatistWeb og betalingen må være gjennomført innen kl 23:59, 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen. Eksamensgebyret er per dags dato:

   - Ny eksamen (du har ikke bestått faget fra før): Kr 1.084,-
   - Forbedringseksamen (du har karakter i faget fra før): Kr 2.170,-

Fremmedspråk det ikke gis opplæring i

Det blir holdt muntlig eksamen bare en gang i året, og det er om høsten.


 


Sist oppdatert: onsdag 20. juni 2018
Utskriftsvennlig versjon