" /> Vg3 studiespesialisering - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering > Vg3 studiespesialisering

Vg3 studiespesialisering

På Vg3 må elevene ha følgende fag: Norsk (6 t/u), historie (3 t/u), kroppsøving (2 t/u), religion (3 t/u), eventuelt 2. fremmedspråk (tegnspråk eller fransk 5 t/u).

Elevene velger øvrige fra utfra hvilken retning de valgte å gå på Vg2: Samfunnsfag, språk og økonomi eller realfag.

På Tiller videregående skole tilbys følgende programfag:

Språk, samfunnsfag og økonomi

Realfag

Sosialkunnskap
Samfunnsfaglig engelsk
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Psykologi 2

R2 (realfagsmatte)
Fysikk 2
Kjemi 2
Biologi 2

I tillegg kan elevene velge e-sport som programfag fra annet programområde.

Elevene skal som hovedregel ha 30 t/u.

Elevene må ha 90 t/u fordelt på tre år for å få godkjent vitnemål.Sist oppdatert: torsdag 19. oktober 2017
Utskriftsvennlig versjon