" /> Vg3 medier og kommunikasjon - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Fagtilbud > Medier og kommunikasjon > Vg3 medier og kommunikasjon

Vg3 medier og kommunikasjon

Dette er året for deg som vil ha generell studiekompetanse og få grunnlag til å søke videre på medieutdannelse på høgskoler og universitet. Utdannelsen vil også gi muligheter til å  arbeide som trainee eller assistent innen ulike  yrkesområder på medier og kommunikasjon. Vg3 gir mulighet for at du kan gå i dybden på ditt favorittområde og spesialisere deg innen lyd, tekst eller bilde gjennom valgfritt programfag.

Medier og kommunikasjon Vg3 på Tiller videregående har hovedfokus på disse områdene.

Journalistisk arbeid
Journalistikk er uavhengig formidling og tolkning av sak, synspunkter og prosesser i samfunnet. Hovedoppgavene i det journalistiske arbeidet består av ideutvikling, faktainnsamling og presentasjon av materialet i form av skriftlig informasjon i trykt presse, lyd og bilde i etermedier og ulike kombinasjoner av dette, eksempelvis på nett.

TV og programtilvirkning på Tiller vgs
Programtilvirkning innebærer å lede TV-produksjon  med bruk av flerkamerastudio innen ulike sjangere. Som produsent organiserer en produksjonen fra start til mål og ser til at tilgjengelige ressurser blir utnyttet på best mulig måte.

Film-/videoproduksjon
Arbeidet med film-, video- eller TV-produksjon medfører bruk av flere uttrykksformer, som bevegelige bilder, lyd, lys og grafikk. Produksjonen skjer innenfor flere sjangere, bransjer og teknikker.

Lydproduksjon
Hovedoppgavene til en lydtekniker er opptak, avvikling og distribusjon av lyd. I tillegg kommer vedlikehold av diverse teknisk utstyr. Fagutøveren forventes å kunne ta estetiske valg parallelt med å utøve teknisk ekspertise.

Nettbasert medieproduksjon
Arbeidet med nettbasert medieproduksjon består i hovedsak av å tilgjengeliggjøre innhold (tekst, bilde, lyd og video) for ulike elektroniske enheter der innholdet distribueres via nettbaserte medier.

Arbeidsmåter på Medier og kommunikasjon Vg3 på Tiller videregående
Året er delt inn i forskjellige perioder hvor vi jobber med de ulike temaene over.

Produksjonene skjer gjerne i grupper, og ofte under tidspress. Det er derfor viktig å være kreativ, kunne samarbeide og håndtere problemer også under stress.

Elevmedvirkning
Medier og kommunikasjon  ved Tiller videregående legger stor vekt på elevmedvirkning. Elevmedvirkning innebærer deltakelse i beslutninger som gjelder egen og gruppens læring. I arbeidet med fagene bidrar elevmedvirkning til at elevene blir mer bevisst egne læringsprosesser, og det gir større innflytelse på egen læring.

Vg3 medier og kommunikasjon fag- og læreplanerSist oppdatert: torsdag 4. august 2016
Utskriftsvennlig versjon