" /> Vg2 medier og kommunikasjon - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Fagtilbud > Medier og kommunikasjon > Vg2 medier og kommunikasjon

Vg2 medier og kommunikasjon

Fotografering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyd

 

 

 

 

 

Grafikk 

 

 

 

Studio 

 

 

 

Video 

 

 

 

 

Vg2 har disse programfagene:

Mediekommunikasjon:
Programfaget dreier seg om  kommunikasjonsmetoder og fortellerteknikker som kan brukes i formidling av budskap i ulike medier mot forskjellige målgrupper. Programfaget omfatter bruk av medier og medienes rolle, makt og historie. Regelverk, etikk og kildekritikk inngår i programfaget.

Mediedesign og medieuttrykk:
Programfaget handler om idè, form, uttrykk og funksjon knyttet til kommunikasjon gjennom tekst, lyd og bilde. Programfaget dreier seg om oppøving av kreative ferdigheter og utforming av medieprodukter. Programfaget omfatter utrykkshistorie på grunnleggende nivå. Bruk av ulike designmessige virkemidler i medieproduksjoner inngår i programfaget.

Medieproduksjon:
Programfaget dreier seg om å planlegge og gjennomføre en medieproduksjon, individuelt og i samarbeid med andre. Programfaget omfatter produksjon, bearbeiding, oppbevaring og distribusjon i aktuelle formater. Programfaget omfatter bruk av arbeidsmetoder og produksjonsverktøy.

Prosjekt til fordypning:
Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene.  I dette faget vil du få muligheten til å fordype deg i dine interesseområder og prøve ut hvordan det er å jobbe som fotograf, grafiker eller innen andre fagområder.

Vg2 medier og kommunikasjon fag- og læreplaner

 

 

 Sist oppdatert: torsdag 4. august 2016
Utskriftsvennlig versjon