Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Fagtilbud > Bygg- og anleggsteknikk > Vg2 byggteknikk > Produksjon

Produksjon

 

Beskrivelse av faget

Programfaget produksjon omhandler oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og konstruksjoner. Det omfatter også utforming av produkter og gjennomføring av tjenester. I faget inngår bruk av materialer som tre, mur, stål, betong og stillasmateriell. I tillegg inngår bruk av ulike typer verktøy, løfteutstyr og maskiner. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring er sentralt. I faget inngår bruk av lover, forskrifter og preaksepterte løsninger.

 

Timeantall

Det er 12 undervisningstimer pr. uke

 

Vurdering

Eksamensoppgave utarbeides lokalt.

 

 EleverPrivatister
Type eksamensfag  Obligatorisk  Obligatorisk 
Type eksamensordning  Tverrfaglig praktisk  Skriftlig og tverrfaglig praktisk 
Eksamensform  Ingen eksamen  Skriftlig 
Standpunktvurdering  Ja  

 

Læreplan

 


Utskriftsvennlig versjon