Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Fagtilbud > Bygg- og anleggsteknikk > Vg2 klima-, energi- og milj... > Produksjon

Produksjon

 

Beskrivelse av faget

Programfaget produksjon dreier seg om tegning, bearbeiding og montering av ulike produkter innen klima-, energi- og miljøteknikk. Bruk av relevante verktøy, maskiner og materialer inngår i faget. Videre dreier faget seg om planlegging, vurdering og kvalitetssikring. Helse, miljø og sikkerhet har sentral plass i faget.

 

Timeantall

Det er 12 undervisningstimer pr. uke.

 

Vurdering

Eksamensoppgave utarbeides lokalt.

 

 EleverPrivatister
Type eksamensfag  Obligatorisk  Obligatorisk 
Type eksamensordning  Tverrfaglig praktisk  Skriftlig og tverrfaglig praktisk 
Eksamensform  Ingen eksamen  Skriftlig 
Standpunktvurdering  Ja  

 

Læreplan

 


Utskriftsvennlig versjon