Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Fagtilbud > Bygg- og anleggsteknikk > Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk

Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk

VG2 Klima, energi og miljøteknikk er inndelt i følgende fag

 

Programfag

 

Produksjon

 

Bransjelære

Fellesfag

 

Norsk

 

Engelsk

 

Samfunnsfag

 

Kroppsøving

Formål

Klima-, energi- og miljøteknikk er viktig for ute- og innemiljøet. Rørlegging, taktekking og ventilasjons- og blikkenslagerarbeid bidrar til å bevare store samfunnsmessige verdier ved å sikre bygg mot vær og vind og sørge for godt inneklima og lavere energiforbruk. Gjennom å utvikle dyktige fagarbeidere skal programfagene bidra til å finne løsninger på samfunnets utfordringer knyttet til klima, ressurser og miljø. På denne måten kan klima-, energi- og miljøteknikken også medvirke til å fremme bærekraftig utvikling.

Opplæringen skal utvikle evnen til å mestre ulike arbeidsoppgaver og å håndtere den kontinuerlige utviklingen av metoder, materialer og kvalitetskrav. Programfagene skal legge grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse og bidra til å fremme selvstendighet, kreativitet og gode arbeidsvaner. Opplæringen skal også bidra til å utvikle evne til kommunikasjon med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere.

Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver og utvikling av tverrfaglig samarbeid. Bruk av ulike læringsarenaer og samarbeid med det lokale næringslivet kan legge til rette for utviklende arbeidsprosesser.

 

Elever og lærere utvikler nye metoder.

Tekking av tak og fasade utføres med nye sammenføyningsmetoder. Materialet som benyttes er plater av zink. Zink er et materiale med lang levetid, og med nye monteringsmetoder blir resultetet bedre kvalitet. Godt håndverk gir også et meget pent visuelt uttrykk.

Produktet som er utviklet ved Tiller videregående skole, av elever og lærere på Vg2 klima, energi og miljøteknikk skal vises fram på en produktmesse for bransjen og for over hundre arkitekter fra hele landet. Produktet er en bestilling fra Håndverkerforeningen i Trondheim og messen arrangeres i samarbeid med Norsk Stål AS

blikkenslagerarbeid


Utskriftsvennlig versjon