Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Fagtilbud > Bygg- og anleggsteknikk > Vg1 bygg- og anleggsteknikk > Vg1 naturfag BA

Vg1 naturfag BA

Generell informasjon

Timetall:

2 undervisningstimer pr. uke

Eksamen

Eksamensoppgave utarbeides lokalt.

 EleverPrivatister
Type eksamensfag  Trekkfag  Obligatorisk 
Type eksamensordning  Muntlig-praktisk  Muntlig-praktisk 
Eksamensform  Muntlig-praktisk  Muntlig-praktisk 
Standpunktvurdering  Ja  

Læreplan


Utskriftsvennlig versjon