" /> Fagtilbud - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Fagtilbud

Fagtilbud

Knutepunktskole for hørselshemmede

Studieforberedende

Studiespesialisering
Vg1 studiespesialisering
Vg1 studiespesialisering med e-sport
Vg1 studiespesialisering med internasjonalisering og demokratiuvikling
Vg2 studiespesialisering realfag/språk, samfunnsfag og økonomi
Vg3 studiespesialisering realfag/språk, samfunnsfag og økonomi
Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Medier og kommunikasjon
Vg1 medier og kommunikasjon med studiespesialisering
Vg2 medier og kommunikasjon
Vg3 medier og kommunikasjon

Yrkesforberedende

Bygg- og anleggsteknikk
Vg1 bygg- og anleggsteknikk
Vg2 byggteknikk
Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk

Helse- og oppvekstfag
Vg1 helse- og oppvekstfag
Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag
Vg2 helsearbeiderfag

Service og samferdsel
Vg1 service og samferdsel
Vg2 salg, service og sikkerhet
Vg2 transport og logistikk
Vg3 yrkessjåførfag

Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT)

Innføringstilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge

Menn i helse

 

vilbli

    Nærmere informasjon om studieprogrammene  finner du på vilbli.no

 

 

 Sist oppdatert: tirsdag 31. januar 2017
Utskriftsvennlig versjon